Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu prowadzi edukację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznych, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w następujących typach szkół:

- Przedszkole nr 14 Specjalne,

- Szkoła podsstawowa nr 8 Specjalna,

- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna,

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

- dla uczniów, na każdym poziomie edukacyjnym zapewniamy możliwość skorzystania z Internatu.

Głównym celem placówki jest wszechstronne wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych, przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym z poczuciem niezależności i wpływu na własne losy, na miarę ich indywidualnych predyspozycji i możliwości.

PRZEDSZKOLE NR 14 SPECJALNE

Edukację w przedszkolu mogą rozpocząć dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 2,5 roku do osiągnięcia dojrzałości szkolnej (do wieku 9 lat).

Celem pobytu dziecka w przedszkolu jest wyrównywanie deficytów rozwojowych, podniesienie poziomu jego funkcjonowania we wszystkich obszarach, by jak najlepiej przygotować je do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 SPECJALNA

 ośmioletniej SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 kształcimy uczniów na dwóch etapach edukacyjnych:

  • I etap edukacyjny - kształcenie zintegrowane: klasy I – III (edukacja wczesnoszkolna) – w tym okresie największą uwagę przykładamy do udzielania uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych, wyrównywania deficytów rozwojowych, jak również dążymy do stworzenia wartościowego środowiska wychowawczego,
  • II etap edukacyjny – kształcenie przedmiotowe: klasy IV – VIII – na tym etapie tworzymy odpowiednie warunki ułatwiające nabywanie wiedzy, uczenie się kreatywnego myślenia i rozwijanie własnej aktywności oraz budowanie systemu wartości. Wdrażamy ucznia do samodzielności i odpowiedzialności za podjęte działania.

Nauka w szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kończy się egzaminem w klasie VIII, który jest podstawą do kontynuowania nauki w Branżowej Szkole I Stopnia.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA

Uczeń trzyletniej BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA może kształcić się w dwóch zawodach:

  • kucharz;
  • murarz – tynkarz.

KUCHARZ

Głównym celem kształcenia w zawodzie kucharz jest zdobycie wiadomości i umiejętności związanych z przygotowywaniem różnego typu potraw i wykonywania czynności na danym stanowisku pracy, zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców.

 MURARZ – TYNKARZ

Absolwent kierunku kształcenia murarz – tynkarz posiada umiejętności wykonywania prac murarskich  i tynkarskich w obiektach o różnym przeznaczeniu.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe po zdaniu którego absolwenci uzyskują tytuły zawodowe uprawniające do wykonywania zawodu.

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Trzyletnia SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY jest ostatnim etapem kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, jak również zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w wieku do 24 lat.

Nauczanie w tym typie szkoły opiera się na kompleksowej organizacji nauczania i wychowania, koncentrującej się na sytuacyjnym i zadaniowym wspieraniu uczniów do podejmowania aktywności zawodowej.

Podczas nauki szkolnej uczniowie wszystkich typów szkół mają możliwość mieszkania w INTERNACIE. Wychowankowie internatu wdrażani są do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu, działania w zespole rówieśników, rozwijania poczucia odpowiedzialności oraz właściwej organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań oraz ukazywanie pozytywnych wzorców osobowych.

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 280
Podmiot udostępniający: SOSW im. JP II Jarosław
Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności
Skrócony opis: Przedmiot działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Głąb
Osoba, która udostępnia informację: Wojciech Głąb
Data wytworzenia informacji: 04.02.2021 14:36:27
Data udostępnienia informacji: 05.02.2021 08:30:07
Data ostatniej aktualizacji: 14.01.2022 15:07:30
Rejestr zmian