Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy im. Jana Pawła II z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II nr 30 jest placówką kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Jarosławski, który sprawuje nadzór nad działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Nadzorowi podlega w szczególności:

1. prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami finansowymi oraz gospodarowanie mieniem;

2. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;

3. przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu jest jednostką budżetową. Statutowa działalność szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. Stosownie do art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) nadzór pedagogiczny polega na:

1. obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

2. ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

3. udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4. inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 249
Podmiot udostępniający: SOSW im. JP II Jarosław
Nazwa dokumentu: Status prawny
Skrócony opis: Status prawny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Głąb
Osoba, która udostępnia informację: Wojciech Głąb
Data wytworzenia informacji: 04.02.2021 14:27:02
Data udostępnienia informacji: 04.02.2021 14:32:23
Data ostatniej aktualizacji: 08.02.2021 09:13:23
Rejestr zmian